052-5949771

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

© כל הזכויות שמורות לאסנת ברק

  coming soon -עיצוב משרדי חברה

בתחילת תהליך העיצוב, במקביל להגדרת הפרוגרמה, התחלתי לפרק מול הצוות שהוביל את התהליך בחברה את הדנא העיצובי.

הגדרנו את ערכי החברה כפי שהיינו רוצים שיבואו לידי ביטוי בעיצוב. עיצוב בחלל מסחרי מעביר מסר דרך השפה הויזואלית והטקסטורלית, מי שנכנס מבין את המסר ואת ערכי הליבה של החברה. 

את הערכים תרגמתי לצבעים, חומרים וטקסטורות ויצרתי לוחות השראה/חומרים שממחישים את הכיוון העיצובי אליו אנחנו הולכים. הוספתי גם תמונות שאספתי על מנת שללקוחות תהיה תמונה יותר ברורה. 

במקביל התקדמתי בתכנון, תכניות העבודה, נגרות וכל מה שנדרש כדי לצאת לדרך.

בקרוב תמונות מהשטח.